شعبه چهارراه ولی عصر-تهران
کارفرما : بانک ملت
طراحی

توضیحات بیشتر

زیربنا:887 مترمربع