نمای مسکونی  در  ساوه
کارفرما : آقای حیدری
طراحی پلان و نما