نوشته‌ها

طراحی ویلا مسکونی RPII Residence ، اثر تیم معماری Gustavo Arbex دربرزیل

مکان اجرا پروژه : Itupeva – SP, Brasil
سال : 2015
مشاور طراحی معماری : Gustavo Arbex
زیربنا پروژه : 970 مترمربع
عکس : Favaro Jr.
در این پست نگاهی به ویلا مسکونی RPII Residence ،در برزیل داریم. به گفته طراح پروژه ، طراحی این خانه کاملا عملکردی و با تاکید بر ارتباطات بصری مابین ریزفضا ها و با استفاده از خطوط راست خط و مدرن می باشد . اغلب فضاها در طرح با فضاهایی همچون استراحت و نشمین دارای ارتباطی جدی بوده  و به گونه ای با یکدیگر ادغام گشته اند . در طرح سعی در استفاده از بازشوهایی با ابعاد بزرگ و دوجداره به جهت استفاده بهینه از منظر پیرامون و خارجی می باشد .

در انتخاب متریال ها ، سعی در استفاده از عناصری گشته تا تاکید بیشتر بر تضاد وتعادل داشته و در عین حال هر عنصر کمک به تعریف کلیت خود داشته باشد .یکی از چالش های طرح ، مربوط به سازه و استفاده از دهانه های بزرگ جهت دستیابی به بهترین و مقرون به صرفه ترین حالت اجرا بوده است.

memaran-alef1

طراحی  نمای ویلا ی مسکونی

memaran-alef2

طراحی نمای ویلا ی مسکونی

memaran-alef3

طراحی نمای ویلای  مسکونی

memaran-alef4

طراحی داخلی ویلا ی مسکونی

memaran-alef5

طراحی نمای ویلا ی مسکونی

memaran-alef6

طراحی داخلی ویلای مسکونی

memaran-alef7

طراحی نمای ویلای مسکونی

memaran-alef8

طراحی نمای ویلای مسکونی

memaran-alef9

طراحی داخلی ویلای مسکونی

memaran-alef10

طراحی داخلی ویلای مسکونی

memaran-alef11

طراحی داخلی ویلای مسکونی

memaran-alef12

طراحی داخلی ویلای مسکونی

memaran-alef13

طراحی داخلی ویلای مسکونی

memaran-alef14

طراحی داخلی ویلای مسکونی

memaran-alef15

طراحی نمای ویلای مسکونی

memaran-alef16

طراحی داخلی ویلا ی مسکونی

memaran-alef17

طراحی نمای ویلای مسکونی

memaran-alef18

طراحی داخلی ویلای  مسکونی

memaran-alef19

طراحی نمای ویلا ی مسکونی

memaran-alef20

طراحی نمای ویلا ی مسکونی

memaran-alef21

طراحی نمای ویلای مسکونی

memaran-alef22

طراحی نمای ویلای مسکونی

memaran-alef23

طراحی داخلی ویلای مسکونی

memaran-alef24

طراحی داخلی ویلای مسکونی

memaran-alef26

طراحی داخلی ویلای مسکونی

memaran-alef27

طراحی نمای ویلا ی مسکونی

memaran-alef28

طراحی نمای ویلای مسکونی

memaran-alef29

طراحی نمای ویلای مسکونی

memaran-alef30

طراحی داخلی ویلا ی مسکونی

memaran-alef31

طراحی نمای ویلا ی مسکونی

memaran-alef32

طراحی نمای ویلا ی مسکونی

memaran-alef33

طراحی نمای ویلا ی مسکونی

memaran-alef34

طراحی داخلی ویلا ی مسکونی

memaran-alef35

طراحی داخلی ویلا ی مسکونی

memaran-alef36

طراحی داخلی ویلا ی مسکونی

memaran-alef37

طراحی داخلی ویلا ی مسکونی

 

 

 

نمونه کارها